rzeczywistość


rzeczywistość
Oderwać się od rzeczywistości zob. oderwać się 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • rzeczywistość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. rzeczywistośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} to, co istnieje naprawdę, obiektywnie; prawdziwość, prawda : {{/stl 7}}{{stl 10}}Fałszowanie, poznanie rzeczywistości.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rzeczywistość — ż V, DCMs. rzeczywistośćści, blm «to, co jest rzeczywiste, co rzeczywiście, obiektywnie istnieje, co jest prawdziwe» Dzisiejsza, obecna rzeczywistość. Widzenie, odtworzenie rzeczywistości. Afirmacja rzeczywistości. Poznawać rzeczywistość.… …   Słownik języka polskiego

  • rzeczywistość wirtualna — {{/stl 13}}{{stl 7}} sztuczne, trójwymiarowe obrazy, będące wizją realnego świata, tworzone za pomocą techniki komputerowej : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wielka kariera czeka przeżywającą rozkwit rzeczywistość wirtualną. (CzK) {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Jerzy Putrament — (born November 14, 1910 in Minsk – died June 23, 1986 in Warsaw) was a Polish writer, poet, editor, publicist and politician. Contents 1 …   Wikipedia

  • prawda — ż IV, CMs. prawdawdzie; lm D. prawd 1. «zgodna z rzeczywistością treść słów; prawdziwość, szczerość, rzetelność» Głęboka, szczera, rzetelna, gorzka prawda. Prawda psychologiczna, moralna, życiowa. Prawdy podstawowe, odwieczne, niepodważalne.… …   Słownik języka polskiego

  • wirtualny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}} tworzony sztucznie za pomocą techniki komputerowej; wykorzystujący rzeczywistość tworzoną w ten sposób : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wirtualna scenografia. Wirtualne dekoracje. Wirtualne wnętrze. (GW) .… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • History of the Jews in Poland — The history of the Jews in Poland dates back over a millennium. [ [http://polishjews.org/ polishjews.org] ] Poland was home to the largest Jewish population in Europe and served as the center for Jewish culture, ranging from a long period of… …   Wikipedia

  • National Democracy — This article is about a Polish political movement. For Italian party, see National Democracy (Italy). For a Jamaican party, see National Democratic Movement. For the Swedish party, see National Democrats (Sweden). Poland This article is part of… …   Wikipedia

  • Anna Wolff-Powęska — is a Polish historian and political scientist specialising in Polish German relations. She was director of the Western Institute (Instytut Zachodni) in Poznań from 1990 to 2004.In 1964 she graduated in history from the Philosophical Historical… …   Wikipedia

  • Jewish Polish history during the 20th century — Jewish Polish history during the 1900s:Interwar period 1918 1939Independence and Polish JewsJews also played a role in the fight for independence in 1918, some joining Józef Piłsudski, but many other communities decided to remain neutral in the… …   Wikipedia